Mein Kampfland

Buržoazně dekadentní báseň – poéma aneb Kterak básník prochází marnou cestou nadnárodním potravinovým řetězcem.

Noční cesta do Kauflandu, tak povětšinou krutá.
Nabírajíc do vozíku mrkev, celer, petržel a grepy,
oči mhouřím, však marně snažím se být slepý,
v prázdných krabicích a v loužích od jogurtu kdosi kutá.

V očích člověka, jež stále hledá mzdu za práci,
beznaděj se snoubí s odhodláním sebrat, co jde,
pak prospí se v těch krabicích, na nádražích, i kanapíčko najde,
však stále věrný matce Vlasti, co jmenuje se Nazi.

Před regály, kam dotlačil chléb pekař nevědomý,
pár manželský se radí, proč nemají už chleba čerstvý.
Co teď? Co budou jíst? Tak plní vozík jinými „zvěrstvy“.
Mizím pryč, jen rychle dál, kéž bych byl v bezvědomí.

Hned hledám zubní nit a z dlažby ropa tryská,
co by mýdel, past, neb‘ krémů piksly naplnila.
Pronásledován tsunami – má pleť je bílá zcela.
Která nyní smetá vlna? – To voda ústní syntetická!

Police s víny, taky špiritusem mihnu bez úhony.
Ustup rychle ode mě Ty – Démone alkoholu!
Dnes v tobě se neutopím, jen ve svém srdcebolu,
bych ve snech projektoval své další krásné skony.

U pokladního pásu, z nosu krvácení kapesníkem skrývá
pokladní stále živá – snímá kódy čárové.
K výpovědi už ji nutí, pro stroje krásné, nové,
robotické pokladny: „Zas‘ a zas‘ a zas‘ … a znova!“

Když děkuje už Robot a zve mě k další schůzce,
pojízdnou zboží klec již tlačím k detektoru,
však ani pravda, ani lež není v mém chabém vzdoru,
což zjeví se i strážci, jež hledí na mě kluzce.

Před limbem u východu, kde svou moc už klima ztrácí,
větrák v stropě přikrývku mrtvých nahodile zdvíhá.
Pod ní je osoba, jíž systém neodvratně k vyřazení stíhá
a ona, jak víra ve fyziku velí, se v popela hmotu vrací.

V reflexních kombinézách muži už vzdali práce záchranné.
Teď vesele se baví, vždyť smrt je denním jejich chlebem.
Na bradě majonézu, v očích kalnou zář a dno v obličeji křivém.
… ach, teď tvář přikrytá mi zjevila se… Ale, tos‘ ty, Emane!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *